Farsi Meditation

درباره فارسی

وب سایت مراقبه به زبان فارسی

این وب سایت برای حمایت از بازدیدکنندگان فارسی و انگلیسی زبانی که مایل به یادگیری و تمرین مراقبه هستند ایجاد شده است.

در مورد زبان فارسی

فارسی رایج ترین زبانی است که در ایران صحبت می شود. این زبان ریشه هندو ایرانی دارد و انگلیسی زبانان اروپای غربی و آمریکای شمالی آن را فارسی یا پارسی می نامند.

به عنوان یک زبان، به چندین دوره از تکامل زبانی تقسیم می شود. فارسی باستان یا پارسی باستان از حدود 500 تا 300 پیش از میلاد صحبت می شد. قدمت پارسی میانه از حدود 300 پیش از میلاد تا 800 پس از میلاد است. فارسی مدرن از حدود سال 800 میلادی تاکنون رایج بوده است.

فارسی زبان رسمی ایران است. همچنین بخش بزرگی از مردم کشورهای همسایه، عمدتاً افغانستان و تاجیکستان به این زبان صحبت می‌کنند.

کشورها

ایران ، افغانستان ، تاجیکستان

.