Farsi Meditation

درباره مدیتیشن ما

 درباره مدیتیشن ما

مراقبه

مدیتیشن واقعی حالتی از آرامش عمیق است که در آن ذهن کاملاً آرام و ساکت و در عین حال کاملاً هوشیار است – حالتی که به عنوان “آگاهی بدون فکر” شناخته می شود. در طول تاریخ، عرفا، اولیا و پیامبران از این تجربه سخن گفته اند. در آن زمان، آنها خود را از جامعه دور کردند چرا که بدنبال راه هایی برای پاکسازی از گرفتاری های انسانی بودند و زندگی خود را وقف رسیدن به عروج معنوی کردند. هدف آنها دستیابی به “خودآگاهی” بود – حالتی از وجود که در آن روح انسان با خدا یکی می شود، با توجه روشنگرانه در لحظه حال و فراتر از فکر. از طریق مدیتیشن ساهاجا یوگا، این تجربه اکنون بدون زحمت در دسترس همه است.

مدیتیشن ساهاجا یوگا

خودآگاهی زمانی اتفاق می افتد که کندالینی، انرژی خفته درون ما، بیدار شود. هنگامی که این انرژی فعال می شود، تعادل بیشتری را در جنبه های فیزیکی، ذهنی، عاطفی و معنوی وجود ما به ارمغان می آورد و در نتیجه منجر به آرامش و سکوت درون میشود.

جلسات مدیتیشن ساهاجا یوگا به ما چگونگی به این حالت رسیدن در زندگی روزمره و تسلط بر آنرا یاد میدهد. شما همچنین یاد می گیرید که چگونه به دیگران نیز همین تجربه را یاد بدهید. تمام سوالات شما پاسخ داده خواهند شد. وقتی انرژی کندالینی شما بیدار می شود، شما از خود ظریف درونتان آگاه می شوید!