Farsi Meditation

فیلم ها

فیلم ها

در اینجا صحبت‌های مختلفی توسط تمرین‌کنندگان ساهاجا یوگا، همچنین در مورد دانش ساهاجا یوگا، تمرین‌های آن، پاکسازی و تعادل و تکنیک‌های آن ارائه می‌شود.

.

در مدیتیشن بودن

شری ماتاجی توضیح می دهند که چگونه پس از دریافت خودآگاهی خود در مدیتیشن باشیم.

.

صعود معنوی از طریق مدیتیشن

مدیتیشن حالتی از فرآیند تکامل ما از طریق خودآگاهی است. درباره سیستم ظریف و نحوه پاکسازی و تعادل چاکراها بیشتر بیاموزید. 

.

تجربه خودآگاهی

بیداری انرژی کندالینی با مدیتیشن

 

کانال چپ

این در امتداد سمت چپ ستون فقرات بالا می رود اما در پیشانی به نیمکره راست مغز می رسد تا به سوپرایگو تبدیل شود. مربوط به احساسات، گذشته، ناامنی، شرطی شدن است و اگر توجه به آن به شدت متمرکز شود، می تواند باعث افسردگی و بسیاری از بیماری های دردناک شود.

 

مشکل نفس-EGO

شری ماتاجی در مورد ایگوی ما صحبت می کند که در سمت راست سیستم ظریف ما قرار دارد.

.

چگونه می توان قدرت کانال سمت راست را متعادل کرد

شری ماتاجی به طور عمیق در مورد سمت راست ما – ایگو صحبت می کند.

.

مدیتیشن هشت دقیقه ای – با موسیقی و منترا مراقبه کوتاه با دستورالعمل و موسیقی.

موسیقی زیبا و منتراها به پاکسازی چاکراها و افکار کمک می کنند تا مراقبه ای آرام تر و آرام تر داشته باشید.

مدیتیشن دو دقیقه ای ساهاجا یوگا توسط خانم شری ماتاجی

“شما نمی توانید معنای زندگی خود را بدانید تا زمانی که به نیرویی که شما را آفریده متصل شوید.” H.H. Shri Mataji Nirmala Devi